FlyerTalk Forums

FlyerTalk Forums (https://www.flyertalk.com/forum/index.php)
-   SAS | EuroBonus (https://www.flyertalk.com/forum/sas-eurobonus-499/)
-   -   SAS closes down ARN-OER 15DEC (https://www.flyertalk.com/forum/sas-eurobonus/889983-sas-closes-down-arn-oer-15dec.html)

Balboa Nov 18, 08 10:06 am

SAS closes down ARN-OER 15DEC
 
Bad news...SAS Stops flying from ARN-OER from December 15

In Swedish from www.di.se and from www.allehanda.se

"Förutom SAS flyger det lokala flygbolaget Högs kustenflyg, som samarbetar med Skyways, sträckan mellan Arlanda och Örnsköldsvik.

"Det är beklagligt att vi inte längre kan flyga till Örnsköldsvik. Men linjen har bara varit lönsam i två år under hela 2000-talet och det är inte längre hållbart", skriver Erik Tallroth, tillförordnad inrikeschef för SAS Sverige i ett pressmeddelande.

De som bokat flyg till och från Örnsköldsvik efter den 15 december erbjuds att resa till och från Umeå, där SAS kommer att utöka antalet flygturer.

När SAS upphör att flyga från Örnsköldsvik lägger bolaget även ner stationstjänsten med nio anställda på Örnsköldsviks flygplats."


All times are GMT -6. The time now is 12:18 am.


This site is owned, operated, and maintained by MH Sub I, LLC dba Internet Brands. Copyright © 2021 MH Sub I, LLC dba Internet Brands. All rights reserved. Designated trademarks are the property of their respective owners.